Polityka prywatności AGAMI

W AGAMI dbamy o Państwa prywatność. Kwestia ochrony danych osobowych jest dla nas bardzo ważna. Dokładamy wszelkich starań by wprowadzone zasady i zabezpieczenia gwarantowały poufność Państwa danych osobowych. Wszelkie dane wykorzystujemy zgodnie z przepisami z zakresu ochrony danych osobowych, w szczególności przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej jako: RODO).

Zachęcamy do zapoznania się z niniejszą Polityką Prywatności.

 

Niniejsza Polityka prywatności ma na celu objaśnienie podstawowych pojęć oraz mechanizmów postępowania z informacjami dotyczących Użytkownika, czyli Państwa. Wprowadzone wyrażenia i zwroty oznaczają:

 • dane osobowe – w rozumieniu art. 4 pkt 1) RODO oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej, w sposób bezpośredni lub pośredni, do zidentyfikowania osobie fizycznej;
 • RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
 • przetwarzanie – w rozumieniu art. 4 pkt 2) RODO oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;
 • administrator – w rozumieniu art. 4 pkt 7) RODO oznacza administratora danych, a więc podmiot samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych, czyli AGAMI;
 • Użytkownik – każda osoba odwiedzająca nasz serwis.

Kim jesteśmy?

Operatorem i wydawcą serwisu jak również administratorem danych osobowych pozyskanych w ramach prowadzenia serwisu przez Andrzej Krzyżak prowadzący działalność gospodarczą pod firmą AGAMI Andrzej Krzyżak z siedzibą w Lublinie (20-812) przy ul. Jana III Sobieskiego 11, NIP: 7121519584 (dalej jako: AGAMI).

Kontakt z AGAMI możliwy jest pod adresem e-mail: kontakt@agami.com.pl; lub numerem telefonu: 501077990.

Dane, do których dostęp ma AGAMI

AGAMI może pozyskiwać dotyczące Państwa dane osobowe w następujący sposób:

 • poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje: w ramach serwisu udostępniamy formularz kontaktowy. Aby zrozumieć jak korzystamy z danych osobowych uzyskanych za pomocą formularza, zapraszamy do zapoznania się z odpowiednią, dedykowaną sekcją niniejszej Polityki prywatności;
 • automatyczny, podczas korzystania przez Użytkownika z serwisu, poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych Użytkownika plików cookies (tzw. „ciasteczek”) oraz gromadzenie logów serwera www (więcej informacji w Polityce Cookies AGAMI).

Użytkownicy serwisu

Jak i dlaczego AGAMI wykorzystuje dane?

Dane Użytkowników są przetwarzane w celach statystycznych i analitycznych, które będą służyć poprawie skuteczności prowadzonych przez nas działań. W zdecydowanej większości takie statystyki tworzone są w oparciu o dane nieosobowe lub dane zanonimizowane. W przypadku, gdy do tego celu będą wykorzystywane dane osobowe, ich przetwarzanie będzie odbywało się w oparciu o konieczność realizacji prawnie uzasadnionego interesu AGAMI w postaci prowadzenia działań analitycznych i statystycznych mających na celu rozwój AGAMI (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Dane przetwarzane są w tym celu do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych przez AGAMI.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Kto może mieć dostęp do danych?

Odbiorcy, którym mogą być ujawnione dane Użytkownika są podmiotami, z którymi AGAMI zawarło umowę na świadczenie usług serwisowych lub hostingowych. Nie będą one udostępniane innym odbiorcom zewnętrznym ani przekazywane do państw trzecich czy organizacji międzynarodowych, z zastrzeżeniem sytuacji, gdy dane Użytkowników są pozyskiwane za pomocą cookies podmiotów zewnętrznych (tzw. third party cookies), pochodzących z serwerów podmiotów współpracujących z serwisem, które posiadają siedzibę lub centra danych poza terenem Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Dane te mogą być przetwarzane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG), przy czym AGAMI zapewni poszanowanie prywatności Użytkowników w przypadku przetwarzania danych poza EOG.

Formularze kontaktowe

Jak i dlaczego AGAMI wykorzystuje dane?

Dane osobowe Użytkownika kierującego zapytanie za pośrednictwem formularza kontaktowego będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na skierowane za pośrednictwem formularza kontaktowego zapytanie. Podanie adresu e-mail jest niezbędne dla udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie, będziemy przetwarzać go w oparciu o realizację prawnie uzasadnionego interesu AGAMI jako administratora danych, w postaci udzielenia odpowiedzi na złożone zapytanie, a zatem na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Podanie imienia, nazwiska lub nazwy jest dobrowolne, a podając te dane w formularzu wyrażają Państwo zgodę na ich wykorzystywanie w wyżej wskazanym celu przez AGAMI (zgoda wyrażona poprzez wyraźne działanie potwierdzające w postaci wypełnienia pól fakultatywnych).

AGAMI będzie przetwarzać dane Użytkownika kierującego zapytanie za pośrednictwem formularza kontaktowego przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi, a po tym czasie w zakresie i przez okres niezbędny dla ustalenia, dochodzenia i zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, mogących mieć związek z komunikacją z Użytkownikiem lub odpowiedzią na zapytanie skierowane za pośrednictwem formularza kontaktowego (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia uzyskanie odpowiedzi na pytanie skierowane za pośrednictwem formularza kontaktowego.

AGAMI informuje, że w oparciu o dane osobowe nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany.

Kto może mieć dostęp do danych?

Odbiorcy, którym mogą być ujawnione dane Użytkownika są podmiotami, z którymi AGAMI zawarło umowę na świadczenie usług serwisowych lub hostingowych. Dane Użytkownika kierującego zapytanie za pośrednictwem formularza kontaktowego nie będą przedmiotem sprzedaży ani udostępniania podmiotom zewnętrznym, za wyjątkiem podmiotów i okoliczności ich ujawnienia przewidzianych przepisami prawa. Dane te nie będą również przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

Prawa użytkowników serwisu

Niezależnie od rodzaju serwisu oraz usług, z jakich Państwo korzystają, przysługują Państwu następujące prawa:

 • prawo dostępu do danych osobowych;
 • prawo żądania zmiany, sprostowania, poprawienia danych osobowych.

W przypadkach i okolicznościach przewidzianych przepisami prawa mogą również Państwu przysługiwać następujące uprawnienia:

 • prawo żądania usunięcia danych osobowych;
 • prawo żądania o zaprzestanie lub ograniczenie przetwarzania danych;
 • prawo do przenoszenia danych;
 • prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych,
 • prawo do wycofania w dowolnym momencie udzielonych zgód, na podstawie których Państwa dane są przetwarzane, przy czym odwołanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem;

Ponadto przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, monitorującego przestrzeganie przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych, którym od 25 maja 2018 r. jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Wszelkie zapytania związane z ochroną danych osobowych Użytkownik może kierować z wykorzystaniem innych danych kontaktowych wskazanych w sekcji Kim jesteśmy.

Aby skorzystać z przysługujących Państwu praw, prosimy o kontakt na adres e-mail wskazany w sekcji Kim jesteśmy. W treści wiadomości prosimy o wskazanie treści żądania (tj. chęć dostępu do danych).

Polityka Cookies

Czym są pliki cookies (tzw. „ciasteczka”)?

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych serwisu. Każdy indywidualny cookie składa się z czterech podstawowych części:

 • nazwa strony WWW: nazwa domeny lub subdomeny, która ustawiła cookie;
 • nazwa cookie: cookie ma nazwę, unikatową na stronie, która je ustawiła;
 • termin ważności: ważność niektórych plików cookie wygasa po zamknięciu przeglądarki (tzw. cookie sesji), inne cookie zostaną automatycznie usunięte dopiero po osiągnięciu daty ważności, która została ustawiona (tzw. trwałe cookie);
 • wartość: to informacje w pliku cookie, których strona WWW używa do „zapamiętania” poprzedniej wizyty.

Więcej informacji o plikach „cookies” można znaleźć na stronie https://www.aboutcookies.org/ lub https://wszystkoociasteczkach.pl/.

Rodzaje cookies w serwisie

Ze względu na okres przechowywania (retencji), pliki „cookies” wykorzystywane przez serwis mogą mieć charakter:

 • cookies „sesyjnych” lub „tymczasowych”, związanych z sesją przeglądania serwisu, które przechowywane są na urządzeniu użytkownika do momentu opuszczenia witryny internetowej;
 • cookies „trwałych”, zapisywanych na urządzeniu użytkownika i pozostających w pamięci przeglądarki po zakończeniu sesji, o ile nie zostaną one usunięte na żądanie użytkownika;
 • cookies podmiotów zewnętrznych (tzw. third party cookies), pochodzące z serwerów podmiotów współpracujących z serwisem.

Ze względu na cel ich wykorzystywania, pliki cookies wykorzystywane przez serwis mogą mieć charakter:

 • niezbędny do właściwego funkcjonowania strony i jej poszczególnych elementów;
 • funkcjonalny, umożliwiające witrynie zapamiętywanie wyborów dokonanych na stronach serwisu, w tym zapamiętywanie haseł użytkownika wykorzystywanych do logowania do konta użytkownika;
 • wydajnościowy, których celem jest gromadzenie informacji o tym, jak są wykorzystywane strony internetowe;
 • analityczny, wykorzystywane w celach statystycznych.

Jak i dlaczego korzystamy z cookies?

W ramach naszego serwisu wykorzystuje różne technologie cookies. Aby uzyskać informacje o tym, jakie dokładnie cookies są dystrybuowane w ramach serwisu, należy skorzystać z ustawień przeglądarki, z której Państwo korzystacie.

Nie łączymy danych eksploatacyjnych oraz informacji zawartych w plikach cookies z żadnymi innymi danymi, w których posiadanie wejdziemy lub do których możemy mieć dostęp.

Zarządzanie cookies

Możecie Państwo dokonać zmiany ustawień w zakresie zarządzania plikami cookies. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies, które zostały dotychczas zapisane. Jeśli Użytkownik nie chce, by pliki cookies były zapisywane na jego urządzeniu w przyszłości, może zmienić ustawienia przeglądarki. Informujemy, że wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies niezbędnych dla bezpieczeństwa, utrzymania preferencji Użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie z serwisu.

Więcej informacji:

Dodatkowe informacje

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości, w tym również w przypadku chęci skorzystania z któregokolwiek z praw przysługujących Państwu jako osobom, których dane dotyczą, bardzo prosimy o kontakt z wykorzystaniem danych kontaktowych wskazanych w sekcji Kim jesteśmy.

Zmiany w niniejszej Polityce prywatności będą wprowadzane poprzez dokonanie zmiany jej treści i zamieszczenie zaktualizowanej treści w serwisie.