Pierwsza Kara Finansowa w Polsce

26 marca 2019 r. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ogłosiła nałożenie pierwszej w Polsce kary finansowej