Urząd Ochrony Danych Osobowych

Urząd Ochrony Danych Osobowych (UODO) jest centralnym organem nadzorczym w obszarze ochrony danych osobowych, na którego czele stoi Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Jego status, zadania i uprawnienia określone są art. 51-59 RODO. Do obowiązków tego organu należą m.in.:

  • kontrola zgodności przetwarzania danych z przepisami o ochronie danych osobowych
  • wydawanie decyzji administracyjnych i rozpatrywanie skarg w sprawach wykonania przepisów o ochronie danych osobowych
  • egzekwowanie stosowania przepisów z zakresu ochrony danych osobowych poprzez nakładanie sankcji, w tym kar finansowych przewidzianych w RODO
  • opiniowanie aktów związanych z przetwarzaniem danych osobowych
  • inicjowanie i podejmowanie przedsięwzięć w zakresie doskonalenia ochrony danych osobowych
  • konsultacje w obszarze wskazanym w RODO
  • realizacja obowiązków związanych z notyfikacją naruszeń
  • uczestniczenia w pracach międzynarodowych organizacji i instytucji zajmujących się problematyką ochrony danych osobowych w przypadku naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych.

Potrzebna pomoc?
Nie czekaj, zadzwoń koniecznie!
501 077 990
Skontaktuj się z nami!
Pomożemy rozwiązać Twoje problemy
Rozwiąż TEST!
Wypełnij test, aby sprawdzić swoją wiedzę