Szkolenia

Oferujemy szkolenia zarówno dla kadry zarządzającej, ABI, jak i pracowników przetwarzających dane osobowe. Każde szkolenie uwzględnia specyfikę działalności danego przedsiębiorstwa i zawiera przykłady z codziennej praktyki (w oparciu o informacje zebrane podczas audytu). Podczas szkolenia zapoznajemy pracowników zarówno z obowiązującymi przepisami prawa, ich wykładnią, jak i wytycznymi GIODO. Mają oni okazję zapoznać się z unormowaniami opracowanych i wdrażanych dokumentów dotyczących ochrony danych osobowych.

Szkolimy z tematyki:

 1. Zagadnienia prawne i aspekty praktyczne z zakresu ochrony danych osobowych;
 2. Administrator Bezpieczeństwa Informacji - poziom ogólny;
 3. Administrator Bezpieczeństwa informacji - poziom zaawansowany;
 4. Bezpieczeństwo systemów informatycznych w aspekcie ochrony danych osobowych.

Przykładowa agenda szkolenia (wykaz poruszanych problemów):

 • Geneza i podstawy ochrony danych osobowych.
 • Podstawowe pojęcia z zakresu ochrony danych osobowych.
 • Przykłady przetwarzania danych przez Klienta.
 • Rola (obowiązki) administratora danych osobowych, administratora bezpieczeństwa informacji, administratora systemu informatycznego oraz pracowników i współpracowników Klienta.
 • Podstawowe zasady postępowania z danymi osobowymi.
 • Omówienie dokumentów w zakresie ochrony danych osobowych:
  • polityki bezpieczeństwa,
  • instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych,
  • upoważnienia do przetwarzania danych osobowych,
  • ewidencja upoważnień do przetwarzania danych osobowych,
  • oświadczenia związane z ochroną danych osobowych.
 • Wybrane aspekty dokumentacji (procedura nadawania uprawnień/upoważnień, uwierzytelnianie, zbiory danych osobowych).
 • Powierzenie przetwarzania danych.
 • Obowiązek informacyjny.
 • Dane wrażliwe.
 • Legalność przetwarzania danych osobowych.
 • Prawa osób fizycznych i wynikające z tego obowiązki administratora danych osobowych.
 • Przekazywanie danych do państw trzecich.
 • Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (GIODO) – omówienie kompetencji.
 • Konsekwencje nieprzestrzegania przepisów prawa z zakresu ochrony danych osobowych.
 • Wybrane przepisy karne.

Metodologia:

 • Prezentacja PowerPoint.
 • Wykład.
 • Przykłady.
 • Sesja pytań.


Dodatkowe informacje:

 • Czas szkolenia: do uzgodnienia z Klientem.
 • Materiały szkoleniowe (prezentacja w wersji papierowej).
 • Na życzenie Klienta wystawiamy certyfikaty uczestnictwa w szkoleniu.

Potrzebna pomoc?
Nie czekaj, zadzwoń koniecznie!
501 077 990
Skontaktuj się z nami!
Pomożemy rozwiązać Twoje problemy
Rozwiąż TEST!
Wypełnij test, aby sprawdzić swoją wiedzę