Stałe doradztwo dla przedsiębiorstw i IOD

Świadczymy usługę stałego doradztwa i konsultingu dla Administratorów Danych Osobowych oraz Inspektora Ochrony Danych.

Co to są abonamenty konsultingowe?

Abonamenty konsultingowe pozwalają na elastyczne podejście do usług doradztwa w zakresie ochrony danych osobowych. Każdy z Państwa może wybrać abonament dostosowany do swoich potrzeb. Korzystanie z niego uprawnia Państwa do występowania z określoną ilością zapytań lub odbycia wybranej ilości spotkań w każdym miesiącu obowiązywania abonamentu.

Kiedy korzystać z abonamentu?

Przykład:
Firma planuje akcję marketingową. IOD jako osoba odpowiedzialna za nadzór w zakresie ochrony danych osobowych ma wątpliwości co do przedmiotowej akcji. Możecie Państwo w ramach zapytania zwrócić się do nas o opinię w tej sprawie. Nasza firma w czasie do 7 dni od złożenia zapytania przedstawi szczegółową analizę problemu wraz z wytycznymi do dalszego stosowania.
Abonamenty skierowane są przede wszystkim do osób odpowiedzialnych za obszar przetwarzania danych osobowych oraz nadzorujących proces przetwarzania tych danych i potrzebujących merytorycznego wsparcia lub argumentów potrzebnych do właściwego zarządzania procesem nadzoru.

Przykład:
Osobie odpowiedzialnej za proces rekrutacji pracowników firma zleciła zatrudnienie specjalisty ds. zarządzania projektami. W związku z powyższym chce ona rozpocząć proces poszukiwania właściwych osób z pomocą wyspecjalizowanej firmy rekrutacyjnej. Agencja przedstawiła wzór umowy o współpracę, jednak nie ma pewności co do prawidłowości i kompletności przedmiotowej umowy. W ramach zapytania możecie Państwo przesłać do nas wzór umowy w celu weryfikacji czy jest ona zgodna z przepisami o ochronie danych osobowych.
W ramach proponowanych abonamentów nasz zespół będzie stale wspierać Państwa pracę, udzielać odpowiedzi na pytania, wystawiać opinie, szkolić, uczestniczyć w audytach lub w dowolny inny sposób wspomagać Państwa organizację.

Rodzaje abonamentów

 


Potrzebna pomoc?
Nie czekaj, zadzwoń koniecznie!
501 077 990
Skontaktuj się z nami!
Pomożemy rozwiązać Twoje problemy
Rozwiąż TEST!
Wypełnij test, aby sprawdzić swoją wiedzę