Przygotowanie procedur bezpieczeństwa danych osobowych i umów powierzenia przetwarzania danych osobowych

Obowiązek przygotowania, posiadania i aktualizacji procedur związanych z przetwarzaniem danych osobowych w procesach realizowanych przez Administratora Danych Osobowych jest szczególnie istotny w obliczu obowiązków RODO, którego nadrzędnym celem jest zmiana podejścia do przetwarzania danych osobowych w instytucjach. Opisanie procesów przetwarzania, stworzenie dokumentacji wskazującej na wdrożone procedur postępowania ma być gwarantem bezpieczeństwa danych. Do szczególnych procedur wymaganych przez RODO należą:

  • analiza ryzyka przetwarzania danych na prawa i wolności osób, których dane dotyczą,
  • rejestr czynności przetwarzania danych osobowych,
  • ocena skutków przetwarzania danych na prawa i wolności osób, których dane dotyczą,
  • notyfikacja naruszeń ochrony danych osobowych.

Oferujemy Państwu przygotowanie wymaganej dokumentacji. W ramach prac przeprowadzimy audyt, który pozwoli na dostosowanie procedur do indywidualnych potrzeb oraz eliminację ewentualnych błędów w obszarze przetwarzania danych osobowych. Zbadamy działalność Klienta pod kątem realizacji obowiązków wynikających z RODO. Obejmiemy weryfikacją wszystkie działy Klienta, w których są lub potencjalnie mogą być przetwarzane dane osobowe. Przekażemy wyniki audytu w postaci kompleksowego i opracowanego w zrozumiałej formie raportu.

W przypadku kiedy w realizacji zadań związanych z przetwarzaniem danych osobowych administrowanych przez Klienta biorą udział podmioty zewnętrzne, a ich dostęp do danych nie wynika z obowiązujących przepisów prawa, niezbędne jest zawarcie z ww. podmiotem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. Obowiązek powyższy wynika z art. 28 RODO. Umowa powierzenia musi spełniać wymogi RODO i regulować zagadnienia wskazane w RODO, w tym określać wzajemne prawa, obowiązki i odpowiedzialności stron w obszarze przetwarzania danych osobowych oraz zawierać zapisy gwarantujące bezpieczeństwa przetwarzanych danych, a także wsparcie Administratora Danych Osobowych przez podmiot przetwarzający w spełnieniu obowiązków związanych z zabezpieczeniem danych i realizacją praw osób, których dane dotyczą. Chętnie pomożemy w przygotowaniu – zgodnej z wymogami – umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych lub dostarczymy wzorcowe zapisy takiej umowy.


Potrzebna pomoc?
Nie czekaj, zadzwoń koniecznie!
501 077 990
Skontaktuj się z nami!
Pomożemy rozwiązać Twoje problemy
Rozwiąż TEST!
Wypełnij test, aby sprawdzić swoją wiedzę