Przygotowanie procedur bezpieczeństwa danych osobowych i umów powierzenia przetwarzania danych osobowych

Obowiązek przygotowania, posiadania i aktualizacji przez administratora danych procedur z zakresu ochrony danych osobowych dotyczy w szczególności:

  • polityki bezpieczeństwa i
  • instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych.

Wynika on z art. 36 ust. 2 wraz z art. 39a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz § 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych. Oferujemy Państwu przygotowanie wymaganej dokumentacji. W ramach prac przeprowadzimy audyt, który pozwoli na dostosowanie procedur do indywidualnych potrzeb oraz eliminację ewentualnych błędów w obszarze przetwarzania danych osobowych. Zbadamy działalność Klienta pod kątem realizacji obowiązków, jakie nakłada na każdy podmiot przetwarzający dane osobowe ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz przepisy wykonawcze do niej. Obejmiemy weryfikacją wszystkie działy Klienta, w których są lub potencjalnie mogą być przetwarzane dane osobowe. Przekażemy wyniki audytu w postaci kompleksowego i opracowanego w zrozumiałej formie raportu, obejmującego m.in.:

  • informacje dotyczące aktualnego stanu systemu ochrony danych osobowych
  • opis rekomendacji

W przypadku kiedy w realizacji zadań związanych z przetwarzaniem danych osobowych administrowanych przez Klienta biorą udział podmioty zewnętrzne, a ich dostęp do danych nie wynika z obowiązujących przepisów prawa, niezbędne jest zawarcie z ww. podmiotem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. Obowiązek powyższy wynika z art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Umowa powierzenia musi określać wzajemne prawa, obowiązki i odpowiedzialności stron w obszarze przetwarzania danych osobowych oraz zawierać zapisy gwarantujące bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych. Chętnie pomożemy w przygotowaniu – zgodnej z wymogami – umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych lub dostarczymy wzorcowe zapisy takiej umowy.


Potrzebna pomoc?
Nie czekaj, zadzwoń koniecznie!
501 077 990
Skontaktuj się z nami!
Pomożemy rozwiązać Twoje problemy
Rozwiąż TEST!
Wypełnij test, aby sprawdzić swoją wiedzę