Przygotowanie dokumentacji przetwarzania danych zgodnie z wymogami RODO i przepisami krajowymi

Administrator Danych musi być w stanie wykazać, że spełnia obowiązki nałożone na niego przez ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych. Oferujemy naszym Klientom przygotowanie pełnej, indywidualnie dostosowanej dokumentacji regulującej przetwarzanie danych osobowych przez Administratora. Przygotowana dokumentacja składa się z:

  • Polityki bezpieczeństwa danych osobowych
  • Instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych
  • wzoru Oświadczenia o zachowaniu w tajemnicy danych osobowych oraz informacji o sposobie ich zabezpieczenia
  • Ewidencji upoważnień i osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych
  • Rejestru czynności przetwarzania danych osobowych
  • wzoru Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych
  • Rejestru podmiotów przetwarzających dane osobowe w imieniu Administratora (Procesorów)
  • wzoru klauzul zgód na przetwarzanie danych osobowych
  • wzoru klauzuli informacyjnej dla osób, których dane dotyczą.

Potrzebna pomoc?
Nie czekaj, zadzwoń koniecznie!
501 077 990
Skontaktuj się z nami!
Pomożemy rozwiązać Twoje problemy
Rozwiąż TEST!
Wypełnij test, aby sprawdzić swoją wiedzę