Prawidłowość ochrony danych

Chcesz wiedzieć czy prawidłowo chronisz dane osobowe - SPRAWDŹ

G

IODO ma prawo do kontroli każdego podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą – czy jesteś na to przygotowany? 

I

nformacje dotyczące pracowników, uczniów, klientów to dane osobowe tworzące zbiory – czy opracowałeś Politykę Bezpieczeństwa regulująca sposób postępowania z tymi danymi?

O

soba będąca gwarantem stosowania przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych to Administrator Bezpieczeństwa Informacji – czy powołałeś taką osobę?

D

ostęp do danych osobowych musi być nadzorowany – czy masz opracowany proces zarządzania uprawnieniami i dopuszczasz do danych wyłącznie osoby upoważnione?

O

bszary przetwarzania danych osobowych to miejsca, w których znajdują się dane – czy opracowałeś wykaz tych obszarów?


Potrzebna pomoc?
Nie czekaj, zadzwoń koniecznie!
501 077 990
Skontaktuj się z nami!
Pomożemy rozwiązać Twoje problemy
Rozwiąż TEST!
Wypełnij test, aby sprawdzić swoją wiedzę