Organ nadzorczy - Urząd Ochrony Danych Osobowych i jego rola

Za monitorowanie stosowania w Polsce RODO odpowiada organ nadzorczy będący niezależnym organem publicznym. Celem jest działań jest zapewnienie ochrony podstawowych praw i wolności osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz zapewnienie swobodnego przepływu tych danych w Unii Europejskiej. RODO reguluje status, właściwość, zadania i uprawnienia tego organu, natomiast szczegółowe regulacje dotyczące sposobu funkcjonowania organu to domena każdego z państw członkowskich. W Polsce te kwestie to obszar unormowany w nowej ustawie o ochronie danych osobowych, ustawie zgodnie z którą organ nadzorczy do Urząd Ochrony Danych Osobowych (UODO), na czele którego stoi Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Jego rolą jest czuwanie nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych oraz przestrzeganiem praw i wolności osób, których dane dotyczą. Jest to przedstawiciel władz państwowych, uprawniony do dokonywania kontroli, upominania, wydawania zaleceń i nakładania administracyjnych kar finansowych w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w procesie przetwarzania danych przez administratora danych lub podmiot przetwarzający.


Potrzebna pomoc?
Nie czekaj, zadzwoń koniecznie!
501 077 990
Skontaktuj się z nami!
Pomożemy rozwiązać Twoje problemy
Rozwiąż TEST!
Wypełnij test, aby sprawdzić swoją wiedzę