Ochrona danych osobowych – regulacje prawna

Od 1997 r. w Polce regulacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych określała ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.) wraz z aktami wykonawczymi do niej. Ustawa implementowała w porządku krajowym dyrektywę 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych oraz swobodnego przepływu tych danych (Dz. Urz. WE L 281 z 23.11.1995).

Dynamiczny rozwój społeczeństwa oraz zacieśnianie współpracy międzynarodowej spowodowało konieczność znowelizowania regulacji prawnych dotyczących ochrony danych osobowych i ujednolicenia ich w ramach UE. W odpowiedzi na tę potrzebę zmian przyjęto Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO) (Dz. Urz. UE L 119, 4/5/2016, p. 1-88), które musi być stosowane bezpośrednio we wszystkich krajach Unii Europejskiej, w tym również w Polsce, od 25 maja 2018 r.


Potrzebna pomoc?
Nie czekaj, zadzwoń koniecznie!
501 077 990
Skontaktuj się z nami!
Pomożemy rozwiązać Twoje problemy
Rozwiąż TEST!
Wypełnij test, aby sprawdzić swoją wiedzę