Naruszenie bezpieczeństwa danych osobowych – co to znaczy i co dalej?

Naruszenie ochrony danych osobowych to incydent bezpieczeństwa prowadzący do przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utracenia, zmodyfikowania, nieuprawnionego ujawnienia lub dostępu osoby nieupoważnionej do przetwarzanych danych osobowych. Każdy incydent bezpieczeństwa może nieść za sobą poważne konsekwencje dla praw i wolności osób, których dane dotyczą. Administrator Danych, u którego doszło do naruszenia ochrony przetwarzanych danych powinien bezzwłocznie podjąć odpowiednie środki zaradcze. W niektórych sytuacjach konieczne będzie również zgłoszenie naruszenia bezpieczeństwa Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz poinformowanie osób, których danych naruszenie dotyczyło.


Potrzebna pomoc?
Nie czekaj, zadzwoń koniecznie!
501 077 990
Skontaktuj się z nami!
Pomożemy rozwiązać Twoje problemy
Rozwiąż TEST!
Wypełnij test, aby sprawdzić swoją wiedzę