Pogotowie GIODO

Potrzebna pomoc?
501 077 990

Kontakt

Skontaktuj
się z nami!

Sprawdź wiedzę!

Rozwiąż
TEST!

Korzyści ze współpracy z nami

Niniejszą stronę kierujemy do osób poszukujących profesjonalnego wsparcia w zakresie danych osobowych.

Oferujemy zarówno usługi o charakterze stałym, jak i pomoc w razie problemów.

Naszą ofertę dostosowaliśmy do potrzeb różnych podmiotów, zarówno z sektora państwowego, w tym samorządów, oświaty, jak i z sektora mikro, małych, średnich i dużych firm. Proponujemy też usługę specjalną na wypadek kontroli ze strony Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Zasada ochrony danych osobowych została wprowadzona do polskiego ustawodawstwa dzięki art. 51 Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997 r., który stanowi:
Nikt nie może być obowiązany inaczej niż na podstawie ustawy do ujawniania informacji dotyczących jego osoby (ust. 1). Każdy ma prawo dostępu do dotyczących go urzędowych dokumentów i zbiorów danych. Ograniczenie tego prawa może określić ustawa (ust. 3).

Ponadto:

Każdy ma prawo do żądania sprostowania oraz usunięcia informacji nieprawdziwych, niepełnych lub zebranych w sposób sprzeczny z ustawą (ust. 4).

Konkretyzacją normy konstytucyjnej są przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych będące jednocześnie implementacją dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r. (95/46/WE) w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych oraz swobodnego przepływu tych danych. Dyrektywa ta ma służyć zapewnieniu jednolitego minimalnego poziomu ochrony prywatności osób fizycznych, których dane osobowe są przetwarzane oraz zapewnić swobodny przepływ tych danych pomiędzy krajami członkowskimi Unii Europejskiej.


Potrzebna pomoc?
Nie czekaj, zadzwoń koniecznie!
501 077 990
Skontaktuj się z nami!
Pomożemy rozwiązać Twoje problemy
Rozwiąż TEST!
Wypełnij test, aby sprawdzić swoją wiedzę