Pogotowie GIODO

Potrzebna pomoc?
501 077 990

Kontakt

Skontaktuj
się z nami!

Sprawdź wiedzę!

Rozwiąż
TEST!

Korzyści ze współpracy z nami

Niniejszą stronę kierujemy do osób poszukujących profesjonalnego wsparcia w zakresie danych osobowych.

Oferujemy zarówno usługi o charakterze stałym, jak i pomoc w razie problemów.

Naszą ofertę dostosowaliśmy do potrzeb różnych podmiotów, zarówno z sektora państwowego, w tym samorządów, oświaty, jak i z sektora mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw. Proponujemy też usługę specjalną na wypadek kontroli ze strony Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zasada ochrony danych osobowych została wprowadzona do polskiego ustawodawstwa dzięki art. 51 Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997 r., który stanowi:

Nikt nie może być obowiązany inaczej niż na podstawie ustawy do ujawniania informacji dotyczących jego osoby (ust. 1). Każdy ma prawo dostępu do dotyczących go urzędowych dokumentów i zbiorów danych. Ograniczenie tego prawa może określić ustawa (ust. 3).


Ponadto:

Każdy ma prawo do żądania sprostowania oraz usunięcia informacji nieprawdziwych, niepełnych lub zebranych w sposób sprzeczny z ustawą (ust. 4).

Europejskie ustawodawstwo również wyraziło konieczność ochrony danych osobowych. Artykuł 8 Karty Praw Podstawowych stanowi:

Każdy ma prawo do ochrony danych osobowych, które go dotyczą (ust. 1). Dane te muszą być przetwarzane rzetelnie w określonych celach i za zgodą osoby zainteresowanej lub na innej uzasadnionej podstawie przewidzianej ustawą. Każdy ma prawo dostępu do zebranych danych, które go dotyczą, i prawo do dokonania ich sprostowania (ust. 2).

 

Od 25 maja 2018 r. konkretyzacją powyższych norm są przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO). Rozporządzenie ma służyć zapewnieniu jednolitego, minimalnego poziomu ochrony prywatności osób fizycznych, których dane są przetwarzane oraz zapewnić swobodny przepływ tych danych pomiędzy krajami członkowskimi Europejskiego Okręgu Gospodarczego (EOG).Potrzebna pomoc?
Nie czekaj, zadzwoń koniecznie!
501 077 990
Skontaktuj się z nami!
Pomożemy rozwiązać Twoje problemy
Rozwiąż TEST!
Wypełnij test, aby sprawdzić swoją wiedzę