Jakie zasady obowiązują przy przetwarzaniu danych osobowych?

Przetwarzanie danych osobowych podlega wielu regułom, które mają zapewnić odpowiedni stopień ochrony osobie, której dane dotyczą. Dane osobowe muszą być przetwarzane zgodnie z prawem (tj. Administrator powinien dysponować odpowiednią podstawą prawną lub zgodą, na ich przetwarzanie), rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dotyczą. Dane muszą być adekwatne, stosowne oraz przetwarzane tylko w takim zakresie, jaki wymagany jest do osiągnięcia założonego celu. Istotna jest również ich prawidłowość i kompletność. Danych osobowych nie wolno przetwarzać bez końca ani wykorzystywać w celach niezgodnych z tym, dla którego zostały zebrane. Wszystkie przetwarzane dane osobowe powinny być odpowiednio zabezpieczone przed nieuprawnionym do nich dostępem.

Ponadto, Administrator Danych musi być w stanie wykazać przestrzeganie powyższych zasad (zasada rozliczalności). Ciążą na nim również dodatkowe obowiązki, tj. poinformowanie osoby, której dane dotyczą o warunkach przetwarzania jej danych i jej prawach jak również współpraca z odpowiednimi władzami państwowymi.


Potrzebna pomoc?
Nie czekaj, zadzwoń koniecznie!
501 077 990
Skontaktuj się z nami!
Pomożemy rozwiązać Twoje problemy
Rozwiąż TEST!
Wypełnij test, aby sprawdzić swoją wiedzę