Co nowego w obszarze ochrony danych osobowych ?

W związku z powyższym pragniemy przybliżyć Państwu ostatnie wydarzenia.

W dniu 7 sierpnia 2014 r. Senatorowie zatwierdzili wybór dr Wojciecha Wiewiórowskiego na Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO), na drugą kadencję.

Dr Wojciech Rafał Wiewiórowski 29 sierpnia 2014 r. złożył przed Sejmem ślubowanie i rozpoczął swoją drugą kadencję na stanowisku GIODO.

W dniu 3 września 2014 r. ukazało się w dzienniku ustaw obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2014 r. poz. 1182).

Komisja Parlamentu Europejskiego ds. wolności obywatelskich, sprawiedliwości i spraw wewnętrznych (LIBE) w czasie przesłuchania w dniu 20 października 2014 r. zarekomendowała kandydaturę dr Wojciecha Rafała Wiewiórowskiego, Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych RP na stanowisko Zastępcy Europejskiego Inspektora Ochrony Danych (EIOD). Jednocześnie Komisja zarekomendowała Giovanniego Buttarelli z Włoch, dotychczasowego Zastępcę EIOD, na stanowisko Europejskiego Inspektora Ochrony Danych (EIOD).

Europejski Inspektor Ochrony Danych (EIOD) jest to niezależny organ nadzoru Unii Europejskiej, którego głównym zadaniem jest zagwarantowanie, że instytucje i organy europejskie respektują prawo do prywatności i ochrony danych, gdy przetwarzają dane osobowe i opracowują nową politykę W praktyce działalność EIOD można podzielić na trzy główne role: nadzór, konsultacja i współpraca z innymi organami ochrony danych w celu promowania spójnego podejścia do ochrony danych na obszarze całej Europy.
Kadencja inspektora i jego zastępcy trwa pięć lat.

W związku z wyborem na stanowisko zastępcy Europejskiego Inspektora Ochrony Danych w Brukseli dr Wojciech Wiewiórowski 28 listopada 2014 r. złożył na ręce marszałka Sejmu RP Radosława Sikorskiego rezygnację z pełnionej funkcji. 3 grudnia br. Sejm odwołał GIODO z pełnionej funkcji. W konsekwencji w najbliższym czasie czeka nas powołanie nowego GIODO.


W dniu 7 listopada 2014 r. podczas 79 posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej,  Sejm przyjął ustawę o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej (IV pakiet deregulacyjny). Prezydent podpisał ustawę w dniu 24 listopada 2014 r., zaś 27 listopada 2014 ustawa o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej została opublikowana w Dzienniku Ustaw (poz. 1662).
W treści wspomnianej powyżej ustawy znajdują się unormowania dotyczące zmian do ustawy o ochronie danych osobowych. Prace nad projektem tej nowelizacji ustawy o ochronie danych osobowych zostały podjęte kilka lat temu, zaś w maju 2012 r. projekt nowelizacji ustawy o ochronie danych osobowych został przesłany przez GIODO do Ministerstwa Gospodarki. Kolejnym krokiem do uchwalenia zmian były konsultacje społeczne oraz uzgodnienia międzyresortowe.
Droga, jaką przebył pakiet deregulacyjny była długa, jednak w końcu ustawa o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej - po podpisaniu przez Prezydenta RP - obowiązuje od 1 stycznia 2015.

Ww. ustawa wprowadza zmiany w sumie w 31 ustawach, w tym w ustawie o ochronie danych osobowych.
Nowelizacja ustawy o ochronie danych osobowych jest bardzo duża i przełoży się bezpośrednio na sposób organizacji ochrony danych osobowych w podmiotach zobowiązanych. Konieczne jest dokonanie analizy i podjęcie decyzji o krokach niezbędnych do podjęcia w celu zagwarantowania działania zgodnego z nowym stanem prawnym, którego ostateczny kształt będzie uzależniony m.in. od brzmienia rozporządzeń wykonawczych do ww. ustawy. Prace nad tymi unormowaniami są w toku.

Życzymy owocnych działań
Zespół AGAMI


Potrzebna pomoc?
Nie czekaj, zadzwoń koniecznie!
501 077 990
Skontaktuj się z nami!
Pomożemy rozwiązać Twoje problemy
Rozwiąż TEST!
Wypełnij test, aby sprawdzić swoją wiedzę