Administrator Danych Osobowych, Inspektor Ochrony Danych Osobowych, Administrator Systemów Informatycznych – kto jest odpowiedzialny za ochronę danych w przedsiębiorstwie?

Administrator Danych to osoba fizyczna, prawna lub inny podmiot, który samodzielnie ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych. Jest on głównym odpowiedzialnym m.in. za bezpieczeństwo i ochronę danych, przetwarzanie ich zgodnie z prawem, ochronę praw i wolności osób, których dane dotyczą.

Administrator Danych może, a w niektórych przypadkach musi, wyznaczyć Inspektora Ochrony Danych Osobowych. IOD wspiera Administratora monitorując przetwarzane w jego imieniu dane osobowe, informując administratora oraz jego pracowników o spoczywających na nich obowiązkach oraz pełniąc rolę punktu kontaktowego w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych u Administratora.

W zakresie technicznym, Administratora Danych i Inspektora Ochrony Danych wspierać może Administrator Systemów Informatycznych. Jest to osoba, która swoją wiedzą i doświadczeniem pomaga w odpowiednim zabezpieczeniu danych osobowych i procesów ich przetwarzania.

Obowiązek ochrony danych w przedsiębiorstwie spoczywa również na wszystkich jego pracownikach, którzy mają lub mogą mieć dostęp do danych osobowych.


Potrzebna pomoc?
Nie czekaj, zadzwoń koniecznie!
501 077 990
Skontaktuj się z nami!
Pomożemy rozwiązać Twoje problemy
Rozwiąż TEST!
Wypełnij test, aby sprawdzić swoją wiedzę