Administracja danymi osobowymi w przedsiębiorstwie Klienta

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH - właściwy nadzór nad  danymi osobowymi

Outsourcing funkcji IOD – pozwala na znaczne zwiększenie bezpieczeństwa z uwagi na niezależność w realizacji zadań
W oparciu o art. 37 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych Administrator Danych może powoływać Inspektora Ochrony Danych (IOD). Inspektor Ochrony Danych jest to osoba fizyczna wskazana przez Administratora Danych, do jego zadań należy:

1. informowanie Administratora oraz jego pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe o ciążących na nich obowiązkach związanych z ochroną danych osobowych,

2. nadzorowanie opracowania i aktualizowanie przyjętych procedur bezpieczeństwa i dokumentów regulujących ochronę danych przetwarzanych u Administratora,

3. monitorowanie przestrzegania przepisów dotyczących ochrony danych osobowych oraz przyjętych procedur bezpieczeństwa,

4. prowadzenie działań uświadamiających, w tym szkoleń i warsztatów dla pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe,

5. udzielanie zaleceń co do oceny skutków i analizy ryzyka procesu przetwarzania danych osobowych oraz monitorowanie przeprowadzenia oceny skutków i analizy ryzyka,

6. współpraca z Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz innymi przedstawicielami władz w związku z przetwarzaniem danych,

7. pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla wspomnianych przedstawicieli władz państwowych i organów nadzorczych.

O powołaniu Inspektora decyduje Administrator Danych uwzględniając potrzeby i ryzyko w obszarze przetwarzania danych osobowych. W przypadku braku powołania Inspektora administrator sam wykonuje zadania przewidziane dla IOD.

 

Profesjonalny outsoursing usług IOD – stały nadzór nad ważnymi informacjami


Nasza firma oferuje Państwu usługi, które polegają na przejęciu obowiązków spoczywających na Inspektorze Ochrony Danych (IOD), czyli czuwanie nad informacjami ważnymi dla danego Klienta. Gwarantujemy stałą opiekę doświadczonego pracownika, który będzie realizował swoje działania w formie wizyt w siedzibie Klienta. Dodatkowo - z udziałem specjalistów z naszego zespołu - Inspektor Ochrony Danych będzie sporządzał wymagane dokumenty i opinie.

 

 

Niezależna kontrola nad bezpieczeństwem danych osobowych

Atutem outsourcingu obowiązków Inspektora Ochrony Danych jest to, że pełni on swoją funkcję oraz realizuje zadania związane z  wykonywaniem czynności kontrolnych w zakresie przetwarzania danych z zachowaniem pełnej niezależności od pionów, które kontroluje. Tym samym skorzystanie z usług firmy zewnętrznej w zakresie outsourcingu funkcji IOD może przyczynić się do znacznego zwiększenia bezpieczeństwa firmy.


Główne korzyści outsourcingu usług IOD to:

 • zapewnienie kompleksowej obsługi w obszarze bezpieczeństwa danych osobowych,
 • zabezpieczenie przed ryzykiem odejścia Inspektora Ochrony Danych,
 • brak kosztów związanych z podnoszeniem kwalifikacji specjalisty, obniżenie kosztów  z tytułu podnoszenia wiedzy pracowników, stały koszt realizacji usługi i jej ciągłość, eliminacja przerw urlopowych, zwolnień itp.,
 • możliwość redukcji kosztów - eliminacja kosztów pracowniczych,
 • możliwość stałego dostępu do specjalistycznej wiedzy,
 • ochrona interesów Klienta w umowach z partnerami i klientami,
 • optymalizacja funkcjonowania systemu ochrony danych osobowych.

Główne cechy usługi:

 • wykwalifikowani i doświadczeni doradcy
 • klarowny sposób działania, a także dostępność i łatwość komunikacji
 • stała gotowość do pracy w siedzibie Klienta.
  Funkcję Inspektora Ochrony Danych możemy pełnić praktycznie w każdym sektorze: oświaty i szkolnictwa wyższego, administracji publicznej, ochronie zdrowia. Przyjmujemy również zlecenia od małych i średnich przedsiębiorstw, firm komercyjnych, logistycznych, maklerskich, banków i innych instytucji finansowych. Biuro prawne AGAMI gwarantuje profesjonalny nadzór oraz doradztwo w zakresie wszelkich spraw związanych z bezpieczeństwem informacji dotyczących danych osobowych. Niezależny Inspektor, czuwający nad danymi osobowymi, to inwestycja, którą trudno jednoznacznie wycenić. Daje z pewnością spokój właścicielom firm i innym osobom zarządzającym w temacie profesjonalnego i zgodnego z wytycznymi ustawodawcy zabezpieczenia poufnych informacji dotyczących pracowników oraz klientów. Kontrolowany dostęp do nich na podstawie ustalonych procedur uchroni dany podmiot przed niepotrzebnymi skutkami prawnymi wynikającymi z zaniedbań w tym obszarze.

Potrzebna pomoc?
Nie czekaj, zadzwoń koniecznie!
501 077 990
Skontaktuj się z nami!
Pomożemy rozwiązać Twoje problemy
Rozwiąż TEST!
Wypełnij test, aby sprawdzić swoją wiedzę