Administracja danymi osobowymi - AGAMI

Administrator bezpieczeństwa informacji - właściwy nadzór nad  danymi osobowymi

Outsourcing funkcji ABI – pozwala na znaczne zwiększenie bezpieczeństwa z uwagi na niezależność w realizacji zadań
W oparciu o art. 36a ust. 1 UODO administrator danych osobowych może powołać administratora bezpieczeństwa informacji (ABI). Administrator bezpieczeństwa informacji jest to osoba fizyczna wskazana przez administratora danych (firmę), do jego zadań należy:

1) zapewnianie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych, w szczególności przez:

a) sprawdzanie zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych oraz opracowanie w tym zakresie sprawozdania dla administratora danych,

b) nadzorowanie opracowania i aktualizowania dokumentacji, o której mowa w art. 36 ust. 2, oraz przestrzegania zasad w niej określonych,

c) zapewnianie zapoznania osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych;

2) prowadzenie rejestru zbiorów danych przetwarzanych przez administratora danych, z wyjątkiem zbiorów, o których mowa w art. 43 ust. 1, zawierającego nazwę zbioru oraz informacje, o których mowa w art. 41 ust. 1 pkt 2–4a i 7.

O powołaniu ABI decyduje administrator danych uwzględniając potrzeby i ryzyko w obszarze przetwarzania danych osobowych. W przypadku braku powołania ABI administrator sam wykonuje zadania przewidziane dla ABI.

 

Profesjonalny outsoursing usług ABI – stały nadzór nad ważnymi informacjami


Nasza firma oferuje Państwu usługi, które polegają na przejęciu obowiązków spoczywających na administratorze bezpieczeństwa informacji (ABI), czyli czuwanie nad informacjami ważnymi dla danego klienta. Gwarantujemy stałą opiekę doświadczonego pracownika, który będzie realizował swoje działania w formie wizyt roboczych w siedzibie Klienta. Dodatkowo - z udziałem specjalistów z naszego zespołu - będzie administrator bezpieczeństwa informacji sporządzał wymagane dokumenty i opinie.

 

 

Niezależna kontrola nad bezpieczeństwem danych osobowych

Atutem outsourcingu obowiązków Administratora Bezpieczeństwa Informacji jest to, że pełni on swoją funkcję oraz realizuje zadania związane jest z  wykonywaniem czynności kontrolnych (sprawdzenia planowe, doraźne, prowadzone na zlecenie GIODO)w zakresie przetwarzania danych, a więc powinien on mieć pozycję niezależną od pionów, które kontroluje, stąd skorzystanie z usług firmy zewnętrznej może przyczynić się do znacznego zwiększenia bezpieczeństwa firmy.


Główne korzyści outsourcingu usług ABI to:

 • zapewnienie kompleksowej obsługi w obszarze bezpieczeństwa informacji i danych osobowych
 • zabezpieczenie przed ryzykiem odejścia specjalisty ds. ochrony danych osobowych
 • brak kosztów związanych z podnoszeniem kwalifikacji specjalisty, obniżenie kosztów  z tytułu podnoszenia wiedzy pracowników, stały koszt realizacji usługi i jej ciągłość, eliminacja przerw urlopowych, zwolnień itp.
 • możliwość redukcji kosztów - eliminacja kosztów pracowniczych
 • możliwość stałego dostępu do specjalistycznej wiedzy
 • ochrona interesów Klienta w umowach z partnerami i klientami
 • optymalizacja funkcjonowania systemu ochrony danych osobowych.

Główne cechy usługi:

 • wykwalifikowani i doświadczeni doradcy
 • klarowny sposób działania, a także dostępność i łatwość komunikacji
 • stała gotowość do pracy w siedzibie Klienta.
  Funkcję administratora danych osobowych możemy pełnić praktycznie w każdym sektorze: oświaty i szkolnictwa wyższego, administracji publicznej, ochronie zdrowia. Przyjmujemy również zlecenia od małych i średnich przedsiębiorstw, firm komercyjnych, logistycznych, maklerskich, banków i innych instytucji finansowych. Biuro prawne AGAMI gwarantuje profesjonalny nadzór oraz doradztwo w zakresie wszelkich spraw związanych z bezpieczeństwem informacji dotyczących danych osobowych. Niezależny administrator, czuwający nad danymi osobowymi, to inwestycja, którą trudno jednoznacznie wycenić. Daje z pewnością spokój właścicielom firm i innym osobom zarządzającym w temacie profesjonalnego i zgodnego z wytycznymi ustawodawcy zabezpieczenia poufnych informacji dotyczących pracowników oraz klientów. Kontrolowany dostęp do nich na podstawie ustalonych procedur uchroni dany podmiot przed niepotrzebnymi skutkami prawnymi wynikającymi z zaniedbań w tym obszarze.

Potrzebna pomoc?
Nie czekaj, zadzwoń koniecznie!
501 077 990
Skontaktuj się z nami!
Pomożemy rozwiązać Twoje problemy
Rozwiąż TEST!
Wypełnij test, aby sprawdzić swoją wiedzę