5. Wsparcie lub outsourcing funkcji IOD

Po wdrożeniu systemu ochrony danych osobowych świadczymy usługi stałego doradztwa i konsultingu dla Administratorów Danych Osobowych poprzez system abonamentów doradczych dających Klientowi możliwość doboru usługi do potrzeb i możliwości. Oferujemy także usługę polegającą na przejęciu obowiązków spoczywających na Inspektorze Ochrony Danych (outsourcing funkcji IOD). Elastyczność podejścia do usług doradztwa w zakresie ochrony danych osobowych jest dużym atutem.

W ramach proponowanych abonamentów nasz zespół będzie stale wspierać Państwa pracę, udzielać odpowiedzi na pytania, wystawiać opinie, szkolić, uczestniczyć w audytach lub w dowolny inny sposób wspomagać Państwa organizację.

Atutem outsourcingu funkcji IOD jest fakt, iż głównym zadaniem IOD jest wykonywanie funkcji kontrolnych i doradczych w zakresie przetwarzania i zabezpieczenia danych, a więc powinien on mieć pozycję niezależną od pionów, które kontroluje, stąd skorzystanie z usług firmy zewnętrznej może przyczynić się do znacznego zwiększenia bezpieczeństwa firmy i wyeliminować problem konfliktu interesów.


Potrzebna pomoc?
Nie czekaj, zadzwoń koniecznie!
501 077 990
Skontaktuj się z nami!
Pomożemy rozwiązać Twoje problemy
Rozwiąż TEST!
Wypełnij test, aby sprawdzić swoją wiedzę