2. Dokumentacja

Oferujemy Państwu przygotowanie dokumentacji związanej z prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych przez przedsiębiorstwo. Obowiązek podmiotu przetwarzającego dane osobowe w zakresie posiadania dokumentacji ochrony danych osobowych wynika z następujących przepisów prawnych:

  • polityka bezpieczeństwa i instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych - art. 36 ust. 2 wraz z art. 39a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz §3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych,
  • upoważnienia do przetwarzania danych osobowych - art. 37 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych,
  • ewidencja upoważnień do przetwarzania danych osobowych - art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych,
  • oświadczenia o zachowaniu w tajemnicy danych osobowych oraz informacji o sposobach ich zabezpieczenia - art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Przygotowujemy również:
  • wnioski o wpisanie zbioru do rejestru Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych – art. 40 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych,
  • umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych – art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych,
  • wzory klauzul zgód na przetwarzanie danych osobowych – art. 23 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
  • wzory obowiązków informacyjnych – art. 24 i 25 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych

Potrzebna pomoc?
Nie czekaj, zadzwoń koniecznie!
501 077 990
Skontaktuj się z nami!
Pomożemy rozwiązać Twoje problemy
Rozwiąż TEST!
Wypełnij test, aby sprawdzić swoją wiedzę